Náš sortiment predstavujú aj materiály vo vysokej kvalite a dobrej cene pre stavebníkov, stavebné firmy a developerské spoločnosti. Sme spoľahlivým dodávateľom drevoštiepkových dosiek – OSB. Náš sortiment pre stavebníkov sme nedávno rozšírili o konštrukčné KVH NSi hranoly. V ponuke máme aj konštrukčné vodovzdorné preglejky a tiež betonárske preglejky. Ponúkame finančne výhodné laminované a surové drevotrieskové dosky na šalovanie a stratené debnenia.

1. drevoštiepkové dosky OSB

OSB deska (z angličtiny – oriented strand board) je druh veľkoplošného materiálu vytvorený lisováním (2–7)cm veľkých drevených štiepok alebo hoblín v troch až štyroch vrstvách. Ako pojivo sa používajú formaldehydové alebo polyuretánové živice. Rôznou orientáciou vrstiev sa dosahujú zlepšené mechanicko-fyzikálne vlastnosti. Dosky sa vyrábajú s brúseným alebo nebrúseným povrchom. Tiež môžu mať po obvode vyfrézovanú pero/drážku.

V súčasnosti sa OSB dosky používajú na stavbu drevostavieb, alebo len striech, podláh, priečok a pod. takmer vo všetkých stavbách.

OSB dosky se delia na štyri základné skupiny podľa oblasti použitia:

  • OSB-1 – dosky na bežné účely na použitie v interiéri v suchom prostredí
  • OSB-2 – dosky na nosné účely na použitie v suchom prostredí
  • OSB-3 – dosky na nosné účely na použitie aj v exteriéri vo vlhkom prostredí
  • OSB-4 – zvlášť zaťažiteľné nosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí

 

2. KVH hranoly

KVH znamená skratku z nemeckého slova Konstruktionsvollholz. Vďaka svojim vlastnostiam podstatne rozširujú možnosti použitia dreva v stavebníctve. V našich končinách sa vyrábajú najčastejšie zo smrekového reziva. Výroba KVH začína vysušením reziva na vlhkosť 15% s 3% toleranciou a ďalej je rezivo hobľované na presný rozmer. Potom z vysušených a hobľovaných hranolov je nutné vyrezať chyby (miesta po vypadnutých hrčiach, rozpraskané časti hranolu a pod.), aby výrobok splnil normou predpísanú kvalitu. Na čelné časti reziva, ktoré už neobsahujú neprípustné vady, sa potom frézujú zubové spoje (tzv. cinky), do ktorých sa nanesie lepidlo a jednotlivé kusy sa tlakem zlepia. Takýmto postupom vznikne sušený, hobľovaný hranol vysokej kvality v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené dĺžkou guľatiny.

Vyrábajú se dva druhy KVH hranolov:

KVH NSi – priemyselná kvalita, kde se môže objaviť napr. zmodranie dreva, alebo drobná vada, ktorá neovplyvňuje mechanické vlastnosti materiálu.

KVH Si – pohľadová kvalita, ktorá sa používa v prípade viditeľných konštrukcii, ako sú priznané stropné trámy alebo väzba krovu alebo pergoly či altánky. Pre menej náročných užívateľov sa samozrejme môže použiť aj na viditeľné konštrukcie kvalita NSi, protože se stále jedná o hobľované a vysušené hranoly jasne stanovenej kvality.