W1100 ST9 white alpine

53.40 excl. VAT
(64.08 incl. VAT )

2800/2070/18mm

Categories: ,

Non-binding quotation

Feel free to contact us with any request.
We will be happy to help you and answer your questions.

ordering

By submitting the form, I give my consent to
the processing of the personal data provided

Can’t help yourself?

Feel free to contact me

Peter Strizhenec

peter.strizenec@drevoefekt.sk
+421 910 392 709

Drevoštiepkové dosky DTD

Drevotrieska resp. drevotriesková doska – DTD je kompozitný (=zložený z dvoch alebo viacerých súčastí) veľkoplošný materiál vyrábaný z drevených častíc – triesok, hoblín, pilín a pod., ktoré sú spojené syntetickou živicou a ďalej lisované. V súčasnosti z ekologických ale predovšetkým ekonomických dôvodov sa DTD vyrába aj z recyklovanej DTD a často obsahuje aj rozomleté plasty a papier.

Drevotrieskové dosky sa vyrábajú lisovaním drevnej hmoty ihličnatých aj listnatých drevín. Drevnú hmotu tvorí zmes drevenýcwh častíc (triesky, hobliny, piliny), ktoré vznikajú drvením masívneho dreva alebo pri jeho opracovávaní. Drevná trieska je spojovaná pomocou formaldehydovo-močovinovej živice a vrstvená najčastejšie v troch vrstvách.

This will close in 0 seconds

Drevovláknité dosky DVD

Drevovláknitá doska – DVD je veľkoplošný materiál vyrobený na báze dreva. Môže sa vyrábať suchým, alebo mokrým technologickým procesom. Základnou surovinou pri výrobe je drevo najmä z ihličnatých stromov. Drevo sa spracuje na takzvanú drevnú štiepku.Takto vzniknutá drť v prípade „mokrého“ výrobného procesu následne prejde parným kúpeľom v ktorom sa postupne rozvlákni. Pri mokrom procese sa nepoužívajú žiadne chemické prímesi, plne sa využívajú prirodzené priľnavé vlastnosti drevných vlákien. Mokrý výrobný proces je energeticky viac náročný. Pri „suchom“ výrobnom procese sa drevné vlákna miešajú s formaldehydovo-močovinovou živicou. Táto výroba je energeticky menej náročná.

Pre zvýšenie pevnosti, odolnosti voči vlhkosti, ohňu, hmyzu, hnilobe alebo pre zdokonalenie iných vlastností je možné v priebehu výroby pridávať spojivá a iné komponenty.

Drevovláknité dosky rozdeľujeme podľa hustoty materiálu:

 • 150–550 kg/m³         ULDF – ultra ľahké vláknité dosky

HOBRA sa najčastejšie vyrába s hustotou okolo 250 kg/m³. Drevné vlákna sú málo zlisované, a preto sa používa ako tepelno izolačný (zateplenie budov) a akusticko izolačný materiál (nahrávacie štúdiá,koncertné sály, podložka pod laminátové podlahy).

 • 550–650 kg/m³         LDF – ľahké vláknité dosky
 • 650–800 kg/m³         MDF – polotvrdé vláknité dosky

MDF (Medium Density Fiberboard) sú vláknité dosky so strednou hustotou. Vyznačujú sa homogénnou štruktúrou zlisovaných vlákien v celom svojom priereze. Sú vyrábané prevažne ako jednovrstvové. Používajú sa predovšetkým v nábytkárskom priemysle (interiérové dvere a zárubne, nábytkové dvierka, polotovar na striekanie a dyhovanie).

 • 800 a viac kg/m³       HDF – tvrdé vláknité desky

HDF (High Density Fibreboard) sú vláknité dosky s vysokou hustotou. Dosky sa používajú predovšetkým v nábytkárskom priemysle (chrbty skríň, dná zásuviek a pod.).

HDF vyrábané mokrou cestou = SOLOLIT – vlákna sú pri výrobe celú dobu až po lisovanie vo vode. Sú z ihličnatého dreva a pre zvýšenie odolnosti proti vlhkosti sa k vláknam pridáva parafín (=vosk). Niekedy pre zvýšenie pevnosti v ohybe sa tiež pridáva formaldehydovo-močovinová živica. Pre tieto dosky je charakteristické, že z jednej strany majú vylisované sito.

HDF vyrábané suchou cestou sú z listnatého dreva (buk), čiastočne sa pridáva tiež ihličnaté. K vláknam sa pridáva PF lepidlo a parafín. Tieto dosky sú obojstranne hladké.

HDF surová vhodná ako polotovar na striekanie a dyhovanie, používa sa tiež ako nosný materiál laminátových podláh a na rôzne konštrukčné prvky

HDF lakovaná sa používa na výrobu dverí, nábytkové chrbty, obklady apod.

WPC (Wood Plastic Composite) sú kompozitné materiály vyrábané z drevných vlákien, prachových pilín a polyméru. Optimálny pomer dreva a polyméru býva okolo 2/3 dreva a 1/3 polyméru. Používajú sa tam, kde sú ťažké poveternostné vplyvy (podlahy terás, obklady vonkajších stien).

This will close in 0 seconds

Škárovky

Škárovky sú jednovrstvové dosky, vyrobené z prírodného listnatého (najčastejšie buk, dub) alebo ihličnatého (smrek) dreva. Veľkorozmerné bloky pozostávajú z drevených hranolkov nadpájaných vzájomne buď šírkovo a súčasne dĺžkovo (tzv. cinkované škárovky), alebo len šírkovo (tzv. priebežné škárovky). Pri výrobe sú lamely už pred lepením technicky vysušené na vlhkosť 8% až 10%, ktorá zodpovedá približne rovnovážnej vlhkosti v zabudovanom stave. Vďaka spracovaniu, takto lepené drevo získava množstvo výhod oproti masívnemu drevu. Je základom pre tvarovo stabilnú konštrukciu. Všetky škárovky sú prebrúsené na danú hrúbku a balené vo fólii.  Škárovky je možné použiť pri výrobe schodísk, nábytku, pracovných dosiek a iných interierových prvkov.

This will close in 0 seconds

Preglejky

Preglejka je veľkoplošný materiál vyrobený z viacerých vrstiev drevenej dyhy. Jej kvalitu určuje počet vrstiev, lepidlo ktorým je zlepená a kvalita dyhy.

Preglejku väčšinou tvorí nepárny počet vrstiev dyhy a na zväčšenie pevnosti materiálu sa jednotlivé vrstvy lepia tak, aby boli vlákna použitého dreva kolmé na predošlú vrstvu. Pri výrobe nábytku sú používané dyhy z listnatých a ihličnatých stromov a vrstvy použité vo vnútri materiálu sú často z mäkších drevín.

Preglejka je oproti prírodnému drevu rozmerovo a tvarovo stálejšia. Môže sa spracovávať bežnými nástrojmi na opracovanie dreva.

Preglejky môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk napr. na:

 1. stolárska preglejka je vyrobená z kvalitných dýh a je určená na výrobu nábytku, nábytkových dielcov a interiérových prvkov,
 2. konštrukčná preglejka má široké uplatnenie v stavebníctve, nábytkárskom priemysle – konštrukcie čalúneného nábytku, ale aj pri stavbe malých lietadiel, lodí, obytných autoprívesov apod.,
 3. protišmyková preglejka je jednostranne pokrytá špeciálnou protišmykovou vrstvou a používa sa na korby vagónov, kamiónov, nákladných áut, dodávok a tiež do prívesných vozíkov,
 4. betonárska preglejka je obojstranne pokrytá špeciálnou, hladkou, vodovzdornou fóliou,
 5. obalová preglejka je vyrobená z menej kvalitných dýh a používa sa na výrobu rôznych obalových a prepravných prvkov.

This will close in 0 seconds

Laťovky

Laťovky sú vrstvené dosky, skladajúce sa z laťovkového jadra, ktoré je z oboch strán odýhované jednou alebo dvoma konštrukčnými (lúpanými) dýhami. Stredová vrstva je vyrábaná z ihličnatého reziva. Používajú sa obdobne ako stolárske preglejky, len sú cenovo výhodnejšie.

This will close in 0 seconds

Drevoštiepkové dosky OSB

OSB doska (z angličtiny – oriented strand board) je druh veľkoplošného materiálu vytvorený lisováním (2–7)cm veľkých drevených štiepok alebo hoblín v troch až štyroch vrstvách. Ako pojivo sa používajú formaldehydové alebo polyuretánové živice. Rôznou orientáciou vrstiev sa dosahujú zlepšené mechanicko-fyzikálne vlastnosti. Dosky sa vyrábajú s brúseným alebo nebrúseným povrchom. Tiež môžu mať po obvode vyfrézovanú pero/drážku.

V súčasnosti sa OSB dosky používajú na stavbu drevostavieb, alebo len striech, podláh, priečok a pod. takmer vo všetkých stavbách.

OSB dosky se delia na štyri základné skupiny podľa oblasti použitia:

 • OSB-1 – dosky na bežné účely na použitie v interiéri v suchom prostredí
 • OSB-2 – dosky na nosné účely na použitie v suchom prostredí
 • OSB-3 – dosky na nosné účely na použitie aj v exteriéri vo vlhkom prostredí
 • OSB-4 – zvlášť zaťažiteľné nosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí

This will close in 0 seconds

KVH hranoly

KVH znamená skratku z nemeckého slova Konstruktionsvollholz. Vďaka svojim vlastnostiam podstatne rozširujú možnosti použitia dreva v stavebníctve. V našich končinách sa vyrábajú najčastejšie zo smrekového reziva. Výroba KVH začína vysušením reziva na vlhkosť 15% s 3% toleranciou a ďalej je rezivo hobľované na presný rozmer. Potom z vysušených a hobľovaných hranolov je nutné vyrezať chyby (miesta po vypadnutých hrčiach, rozpraskané časti hranolu a pod.), aby výrobok splnil normou predpísanú kvalitu. Na čelné časti reziva, ktoré už neobsahujú neprípustné vady, sa potom frézujú zubové spoje (tzv. cinky), do ktorých sa nanesie lepidlo a jednotlivé kusy sa tlakem zlepia. Takýmto postupom vznikne sušený, hobľovaný hranol vysokej kvality v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené dĺžkou guľatiny.

Vyrábajú se dva druhy KVH hranolov:

KVH NSi – priemyselná kvalita, kde se môže objaviť napr. zmodranie dreva, alebo drobná vada, ktorá neovplyvňuje mechanické vlastnosti materiálu.

KVH Si – pohľadová kvalita, ktorá sa používa v prípade viditeľných konštrukcii, ako sú priznané stropné trámy alebo väzba krovu alebo pergoly či altánky. Pre menej náročných užívateľov sa samozrejme môže použiť aj na viditeľné konštrukcie kvalita NSi, protože se stále jedná o hobľované a vysušené hranoly jasne stanovenej kvality.

This will close in 0 seconds