Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk (PDF)

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX)